Kostüümid etendusele “Malcolm X”

2022

Kostüümid etendusele Malcolm X on protsessi ja liikumise käigus muutuvad rõivad. Küünlavahast, paberist ja puidust kostüümid dikteerivad ja suunavad performerite liikumist, seades etendajad kostüümiga otsesesse ja sõltuvasse suhtesse, kandes seeläbi etenduse keskset ideed empaatia ja arvestamise olulisusest. Kostüümid muutuvad nõnda aga etenduse dünaamikat suunavateks elementideks.

Meie etniline päritolu, sugu, spirituaalsed tõekspidamised, seksuaalsus jne ‒ need kõik kujundavad meid ja loovad isikliku vundamendi. Malcolm X mõistis palverännakul Mekasse, et rassismiprobleem ei seisne üksnes nahatoonis, vaid suutlikuses teisi mõista ja teistega arvestada. Rõhutades, et rassism kogu oma olemuses ei seisa üksi, vaid kõrvuti homofoobiaga, seksismi, ksenofoobiaga jne, olles seotud inimeste meelsusega, mõjutades seega ühel või teisel viisil meid kõiki. Kostüümide loomisega seotud uurimustöö jaoks viisin läbi viis intervjuud viie erineva identiteedi ja taustaga inimesega, püüdes lähemale jõuda erinevatele diskrimeerimisega seotud vaatenurkadele. Seega täiendas kontseptsiooni mitu isiklikku lugu. Intervjueeritavate hulgas oli nii kunagine koolikiusaja, küüditamise ohver, konservatiivse maailmavaatega cis-hetero mees, transnaine kui ka Rwanda genotsiidi ohver.

Materjalid: šifoon, parafiin, paber, puit
Mentorid: Sabina Kumeling, Junior Mthombeni
Modellid: Ragnheiòur, Faisal, Eliza